Kişi veya şirketlerin başka bir ülkeye yaptıkları sermaya katkısına yabancı sermaye denir. Yabancı sermaye yatırımları ikiye ayrılır.

   1-Doğrudan Yabancı Sermaya Yatırımı

   2-Dolaylı Yabancı Sermaye Yatırımı

2007’den beri yabancı yatırımcılara her alanda danışmanlık hizmeti veren YASA Hukuk Bürosu, diğer hususların yanı sıra hususi olarak şu konularda hizmet vermektedir:

Gerekli olan her türlü yasal ruhsat ve izni almak, müvekkil yararına lobi çalışmalarında bulunmak, proje dokümanları hazırlamak, hukuki durum raporları hazırlamak, müzakerelerde bulunmak, devralma sonrası hizmetleri sunmak, müvekkilin yatırımını etkileyebilecek olan hukuki konularda müvekkili bilgilendirmek için ilk günkü heyecanla siz değerli müşterilerimiz için çalışmaktadır.

Yabancı yatırımlar alanındaki çalışmalarımız, Türkiye’de yatırım yapmak için araştırma yapılmaya başlanmasından, bir yatırım projesinin başarıyla sonlandırılmasına kadar olan geniş bir yelpaze içerisinde hukuki yardım sunulmasını kapsadığından, müvekkilimizle yatırımları boyunca devam edecek bir güven ilişkisi kurulmaktadır.