İdare hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişini düzenleyen kamu hukuku kurallarının bütünüdür. İdare Hukuku alanında sunulan başlıca hukuki hizmetleri şu şekilde listeleyebiliriz:

Çeşitli kamu kurumlarına karşı açılan işlemin iptali, göreve iade, tazminat vs. davalar

Kurumlarca yapılan ihalenin feshine ilişkin davalar

Kamu ihalelerinden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları

•İmar planlarının iptali vs. davalar

Kamulaştırma kararlarının iptali davaları

SİT, orman ve mera ile ilgili her türlü dava

İmtiyaz ve İdari Sözleşmeler,

Yap/İşlet/Devret Modeli Uygulamaları,

Kamu Özel Sektör İşbirliği Uygulamaları,

Özelleştirme Uygulamaları,